Αποτελεσματική Εξυπηρέτηση Πελατών

Κύρια επιδίωξη των επιχειρήσεων είναι να προωθούν το αποτέλεσμα της παραγωγικής τους διαδικασίας, δηλαδή το προϊόν, στην αγορά. Η ικανότητα της πώλησης των προϊόντων είναι ο σημαντικότερος παράγοντας σε κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή, το μέγεθός της ή τα προϊόντα που κατασκευάζει ή εμπορεύεται.

Η πώληση, τόσο ως προς την επίδραση στον καταναλωτή, όσο και ως προς την επικοινωνιακή της χρησιμότητα, κατέχει τη σημαντικότερη θέση στην επιχείρηση.

Το κέρδος της επιχείρησης προκύπτει από τα έσοδα, τα οποία δημιουργούνται μόνο από την πώληση, δηλαδή τον πελάτη. Αυτό βέβαια πρέπει να συνδυάζεται με το όφελος του καταναλωτή, κάτι που σημαίνει, ότι μια εταιρία δεν πρέπει να έχει μόνο πολλούς αγοραστές / πελάτες, αλλά κυρίως ευχαριστημένους πελάτες. Η επιχείρηση ακολουθεί πλέον τη βασική αρχή του σύγχρονου Μάρκετινγκ, σύμφωνα με την οποία το κέρδος (πρέπει να) επιτυγχάνεται μέσω της ικανοποίησης των πελατών.

    Επιλέξτε να πιστοποιηθείτε από την UCERT ή το OCN και επωφεληθείτε από την άμεση προώθηση του βιογραφικού σας στο δίκτυο συνεργατών του ομίλου μας.