Ασφάλεια Εταιρικών Πληροφοριών

Η ασφάλεια των πληροφοριών καθορίζεται από τρεις αρχές:

  • Εμπιστευτικότητα
  • Ακεραιότητα
  • Διαθεσιμότητα

Με τον όρο περιουσιακά στοιχεία, ορίζουμε πληροφορίες, συστήματα, διαδικασίες, εγκαταστάσεις, ανθρώπους και γενικότερα οτιδήποτε συμβάλλει στην υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής της εταιρίας.

Η εφαρμογή της ασφάλειας πληροφοριών ελαχιστοποιεί τον επιχειρηματικό κίνδυνο παρεμποδίζοντας, εντοπίζοντας και αντιδρώντας σε περιστατικά ασφάλειας της πληροφορίας, καθώς και ελαχιστοποιώντας τον προσωπικό κίνδυνο κάθε υπαλλήλου να λογοδοτεί για ένα περιστατικό ασφάλειας. Λάβετε υπόψη ότι η εταιρία έχει / θα θεσπίσει έναν αριθμό μηχανισμών παρακολούθησης για την αποφυγή, τον εντοπισμό και τη διερεύνηση περιστατικών ασφάλειας.

Ο σημαντικότερος παράγοντας για την επίτευξη της ασφάλειας των πληροφοριών είναι η υψηλή ποιότητα και η αφοσίωση των εργαζομένων μιας εταιρίας.

    Επιλέξτε να πιστοποιηθείτε από την UCERT ή το OCN και επωφεληθείτε από την άμεση προώθηση του βιογραφικού σας στο δίκτυο συνεργατών του ομίλου μας.