Εκπαίδευση Εκπαιδευτών ΑμΕΑ

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και ψυχικές ή νευροψυχιατρικές διαταραχές μπορεί να θέσουν ιδιαίτερες προκλήσεις σε εκπαιδευτικούς που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ειδικές τους ανάγκες. Αυτό το σεμινάριο θα σας βοηθήσει στον τρόπο προώθησης της μάθησης και της προσωπικής ανάπτυξης αυτών των παιδιών.

Το σεμινάριο διευκρινίζει πώς η καλύτερη μάθηση και ανάπτυξη σε παιδιά με ειδικές ανάγκες προωθείται από τη στενή συνεργασία μεταξύ του δασκάλου, του σχολικού συστήματος και της διοίκησης και άλλων συνεργατών εκτός του σχολείου (όπως οι γονείς και κοινωνικά, βιοκοινωνικά και ψυχοκοινωνικά ιδρύματα).

Το σεμινάριο θα σας δώσει μια πρακτική κατανόηση των δυσκολιών και των προκλήσεων που μπορεί να βιώνει ένα παιδί με Ειδικές Ανάγκες κατά την είσοδό σας στην τάξη. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα γνωρίζετε συγκεκριμένες, πρακτικές μεθοδολογίες για τη διδασκαλία σε μαθητές με Ειδικές Ανάγκες και θα επικεντρωθείτε στη μάθηση τους.

    Επιλέξτε να πιστοποιηθείτε από την UCERT ή το OCN και επωφεληθείτε από την άμεση προώθηση του βιογραφικού σας στο δίκτυο συνεργατών του ομίλου μας.