Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ανηλίκων (Ν3848/2010)

Το σεμινάριο Εκπαιδευτών Ανηλίκων στοχεύει στην προετοιμασία των εκπαιδευτικών για συγκεκριμένες προκλήσεις της εργασίας με πολύ νέους μαθητές, ηλικίας 3, 4 και 5 ετών. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών Μεντόρων ώστε να υποστηρίξουν τον νεοδιοριζόμενο εκπαιδευτικό (Ν3848/2010)

Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί ειδικά για να βοηθήσει στη διδασκαλία μικρότερων παιδιών (ηλικίας 3 έως 5 ετών). Στην ιδανική περίπτωση, ο υποψήφιος πρέπει να έχει κάποια προηγούμενη εμπειρία διδασκαλίας σε ενήλικες, νέους μαθητές (ηλικίας 6 ετών και άνω) ή εφήβους, καθώς το σεμινάριο αφορά τη διδασκαλία και την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων. Δεν απαιτείται να έχετε διδάξει πολύ νέους μαθητές (ηλικίας 3 έως 5 ετών).

Υπάρχει ένα πλήρες φάσμα εργασιών για κάθε ενότητα του σεμιναρίου, με βάση το αντικείμενο της συγκεκριμένης εβδομάδας. Η πρώτη και η τελευταία ενότητα είναι προσωπικές εργασίες σε στυλ προβληματισμού. Στην πρώτη ενότητα θα σας ζητηθεί να προσδιορίσετε τι θέλετε να αφαιρέσετε από ένα μάθημα, όπου πιστεύετε ότι υπάρχει έλλειψη δεξιοτήτων και τι θα θέλατε να μάθετε. Στην τελευταία ενότητα θα εξετάσετε το σεμινάριο στο σύνολό του, το τι έχετε μάθει και πώς θέλετε να προχωρήσετε στο μέλλον.

    Επιλέξτε να πιστοποιηθείτε από την UCERT ή το OCN και επωφεληθείτε από την άμεση προώθηση του βιογραφικού σας στο δίκτυο συνεργατών του ομίλου μας.