Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια

To UNICERT STUDIES ΚΔΒΜ πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), με κωδικό αδείας 192159658, διοργανώνει είτε δια ζώσης, είτε εξ αποστάσεως, είτε με μεικτό μοντέλο εκπαίδευσης συνδυάζοντας με τον αποδοτικότερο τρόπο την δια ζώσης και την OnLine Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καλύπτοντας έτσι όλες τις δυνατές εκπαιδευτικές ανάγκες των συμμετεχόντων σεμινάρια επιμόρφωσης για επιπλέον μοριοδότηση όπου αυτό προβλέπεται από τις σχετικές προκηρύξεις.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ