Προγράμματα Αναβάθμισης
Δεξιοτήτων & Επανακατάρτισης
σε κλάδους υψηλής ζήτησης
με έμφαση στις ψηφιακές και
“πράσινες” δεξιότητες
για εργαζόμενους

ANAMENETAI νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ για 50000 εργαζομένους και ανέργους στα πλαίσια του έργου:

“Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης  σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» – green skills.”

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ!

Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU

ΕΠΙΛΕΞΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΤΟΝ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΠΑΡΟΧΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΣΗΜΕΡΑ! 

ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Δικαιολογητικά

Όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά αναρτώνται στην ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr και κατόπιν είναι απαιτητό να μας τα αποστείλετε στο info@ustudies.gr διότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 • Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου σε ισχύ(ταυτοποίηση).
 • Αντίγραφο απολυτηρίου, τουλάχιστον, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών, καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή. Σημειώνεται ότι για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 γίνεται αποδεκτό το απολυτήριο δημοτικού σχολείου.
 • Υπεύθυνη Δήλωση, μέσω gov.gr προς ΔΥΠΑ, στην οποία θα δηλώνει ότι:
  • α. Δεν παρακολουθώ ή/ και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- NextGenerationEU, της δράσης 16913 Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων.(αποστέλλεται κατόπιν ενημέρωσής μας )
  • β. Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.
 • Πρόσθετα δικαιολογητικά (π.χ. πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας) που τυχόν απαιτεί το πρόγραμμα που θα επιλέξει ο ωφελούμενος.
 • Αντίγραφο με στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN).
 • Πίνακας Προσωπικού Ε4 ή Σύμβαση Εργασίας μέσω https://myergani.gov.grόπου θα φαίνεται το ωράριο εργασίας (όταν πρόκειται για εργαζόμενο).
 • Δελτίο κάρτας ανεργίας (αν πρόκειται για άνεργο).

Προσφέρεται ευρύ φάσμα επιλογών σε σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης υψηλής ζήτησης!
Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ πληθώρας προγραμμάτων κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, στους τομείς, πράσινης ανάπτυξης

Αντικείμενα Κατάρτισης

 1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SMART BUILDING
 2. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 4. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 5. ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
 8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
 9. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
 10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
 • Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα ή άνεργοι
 • Άνω των 18 ετών
 • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο Δημοτικού για τους αποφοίτους έως το 1980 και τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981 και έπειτα)
 • Όσοι δεν συμμετείχαν στην Α φάση του προγράμματος εργαζομένων ή στον Α ή Β κύκλο ανέργων.

H διάρκεια παρακολούθησης είναι έως 80 ώρες και θα πραγματοποιηθεί και με ευέλικτες μεθόδους διδασκαλίας(12 ώρες Δια ζώσης , 48 ώρες Σύγχρονη & έως 20 ώρες Ασύγχρονη).

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 5 €.

Με το πέρας της κατάρτισης ακολουθεί η διαδικασία της πιστοποίησης. O Πάροχος κατάρτισης U Studies παρέχει πιστοποίηση από τον κυρίαρχο φορέα στην πιστοποίηση προσώπων UCERT.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας ή επικοινωνήστε μαζί μας:

ΕΔΡΑ:

Βερανζέρου 1 & Ακαδημίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ:

Ακαδημίας 98-100 : 210 710 1410, email  info@ustudies.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ:

Ηράκλειο Κρήτης: 2810 257270, email – crete@ustudies.gr