Προγράμματα Αναβάθμισης
Δεξιοτήτων & Επανακατάρτισης
σε κλάδους υψηλής ζήτησης
με έμφαση στις ψηφιακές και
“πράσινες” δεξιότητες
για εργαζόμενους

Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο καινοτόμο «πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, ηλικίας 25 έως 45 ετών» που στοχεύει στην κατάρτιση 10.000 ανέργων και στη δημιουργία 7.500 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά είτε μέσω της πλατφόρμας e-services της ΔΥΠΑ (dypa.gov.gr) είτε μέσω gov.gr

Μετά την υποβολή της αίτησης, οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα υποδείξουν στην επιχείρηση υποψηφίους με τα απαιτούμενα προσόντα που δήλωσε η επιχείρηση.

Κατόπιν, η επιχείρηση θα προεπιλέξει τον ωφελούμενο, ο οποίος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα ταχύρρυθμης εξ αποστάσεως κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών σε πράσινες ή ψηφιακές δεξιότητες επιλογής του. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης ακολουθεί η διαδικασία της πιστοποίησης. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων πιστοποίησης, η επιχείρηση θα προχωράει στην πρόσληψη του ανέργου

Συμπληρώστε την φόρμα ενδιαφέροντος για να λάβετε ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα!

Μην χάσετε την ευκαιρία να ανανεώσετε το επαγγελματικό σας προφίλ!

    Άνεργος