Προγράμματα Αναβάθμισης
Δεξιοτήτων & Επανακατάρτισης
σε κλάδους υψηλής ζήτησης
με έμφαση στις ψηφιακές και
“πράσινες” δεξιότητες
για εργαζόμενους

ΞΕΚΙΝΗΣΕ το νέο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης 30.000 Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. στα πλαίσια του έργου:

«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»- Β’ κύκλος.

Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU

ΕΠΙΛΕΞΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΤΟΝ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΠΑΡΟΧΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 15 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙΣ ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΣΗΜΕΡΑ!

ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΜΟΝΟΙΑ

Διαδικασία Επιλογής Αντικειμένου και Παρόχου Ωφελούμενων ΑΝΕΡΓΩΝ 30000

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Τα αντικείμενα κατάρτισης πληρούν τα κριτήρια σύμφωνα με τις οδηγίες της ΔΥΠΑ και αφορούν αντικείμενα κατάρτισης υψηλής ζήτησης. Oι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα:

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και δικτύων
 2. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες & Εφαρμογές Γραφείου
 3. Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
 4. 3D Μοντελοποίηση και 3D Εκτύπωση
 5. On line Branding και Επικοινωνία
 6. Προγραμματισμός Διαδικτυακών Εφαρμογών (HTML, CSS, JavaScript)
 7. Ηλεκτρονικό εμπόριο και Ηλεκτρονικές συναλλαγές
 8. Reskilling : Επιχειρηματικές & ψηφιακές Δεξιότητες
 9. Digital Marketing for Tourism
 10. Στέλεχος Διαχείρισης εφοδιαστικής Αλυσίδας
 11. Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (social Media)
 12. Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στις Φυσικές Καταστροφές
 2. Περιβαλλοντική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων
 3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Δικαίωμα υποβολής Αίτησης Συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων Ανέργων για κατάρτιση έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τουλάχιστον τις εξής προϋποθέσεις:

 • Είναι εγγεγραμμένοι στο  Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
 • Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών
 • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Δεν έχουν συμμετάσχει σε πρόγραμμα της ΔΥΠΑ τα προηγούμενα δύο χρόνια 

Δικαιολογητικά

 • Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου σε ισχύ (ταυτοποίηση).
 • Αντίγραφο απολυτηρίου Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών
 • Κάρτα Ανεργίας σε ισχύ
 • Λογαριασμό IBAN με κύριο χρήστη των ωφελούμενο
 • Υπεύθυνση δήλωση μέσω .Gov
Η υποβολή της αίτησης για το Voucher Ανέργων 30.000 γίνεται από τον ίδιο τον δικαιούχο με κωδικούς TAXISnet στον παρακάτω σύνδεσμο: ΚΛΙΚ ΕΔΩ!  https://www1.gsis.gr/oauth2server/login.jsp

Υποσημείωση: Διατηρείτε τα δικαιολογητικά στην επιφάνεια εργασίας σε μορφή .pdf προκειμένου να τα αναρτήσετε.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΜΕΣΩ .GOV –  https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

Στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να εισαγάγετε το παρακάτω κείμενο:
Στοιχεία Υπεύθυνης Δήλωση ΠΡΟΣ: ΔΥΠΑ – Θα δηλώσετε ότι:
α. Δεν παρακολουθώ/ και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο της δράσης 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες»
β. Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.”

Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 200 ώρες.

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ορίζεται στα €5/ώρα.

Με το πέρας της κατάρτισης θα ακολουθήσει  η διαδικασία της πιστοποίησης. Πάροχος κατάρτισης U Studies παρέχει πιστοποίηση από τον κυρίαρχο φορέα στην πιστοποίηση προσώπων UCERT

Κορυφαία Αντικείμενα Κατάρτισης

1-Online-Branding-και-Επικοινωνία
BASIK-DEKSIOT-YPOL
3-Στέλεχος-Διαχείρισης-εφοδιαστικής-Αλυσίδας
4-Ψφιακές-Δεξιότητες-Κοινωνικής-Δικτύωσης-με-εφαρμογές-στο-χώρο-εργασίας-(social-Media)
5.-3D-Μοντελοποίηση-και-3D-Εκτύπωση
6-Τεχνικός-Ηλεκτρονικών-Υπολογιστών-και-δικτύων
7-Εφαρμογές-Νέων-Τεχνολογιών-στις-Φυσικές-Καταστροφές
8-Προγραμματισμός-Διαδικτυακών-Εφαρμογών-(HTML,-CSS,-javaScript)
9Ηλεκτρονικό-εμπόριο-και-Ηλεκτρονικές-συναλλαγές
10-Περιβαλλοντική-Προστασία-και-Ανακύκλωση-Προϊόντων
11-Στέλεχος-Γραμματειακής-Υποστήριξης
Slide
13-Ανανεώσιμες-Πηγές-Ενέργειας-(ΑΠΕ)
Προηγούμενο
Επόμενο

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 710 1412