Πιστοποιημένη Εκπαίδευση

H U Studies ΚΔΒΜ παρέχει την εκμάθηση και τις Πιστοποιήσεις αποδεκτές από το ΑΣΕΠ, απαραίτητα για την πρόσληψη στο Δημόσιο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ