ΝΕΟ πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης από το Υπουργείο Τουρισμού για 20.000 ωφελούμενους.

Τα προγράμματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Τα αντικείμενα κατάρτισης πληρούν τα κριτήρια σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Τουρισμού και αφορούν αντικείμενα υψηλής ζήτησης στον τομέα του Τουρισμού.

Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα παρακάτω αντικείμενα:

 • Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες
 • Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων
 • Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη
 • Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση
 • Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής
 • Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/Θαλασσοθεραπείας – SPA
 • Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων

 

Συμπεριλαμβάνονται επίσης θεματικές ενότητες που αφορούν «οριζόντιες δεξιότητες», οι οποίες ενδεικτικά είναι: α) εργασιακές σχέσεις και τεχνικές αναζήτησης εργασίας, β) υγιεινή και ασφάλεια
στην εργασία, γ) βασικές αρχές εργατικού δικαίου και δ) ξένη γλώσσα (ορολογία).

Δικαίωμα υποβολής Αίτησης Συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων για κατάρτιση έχουν φυσικά πρόσωπα, άνεργοι και εργαζόμενοι-μισθωτοί, πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τα εξής:

τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης και ανήκουν σε μια από τις επόμενες κατηγορίες:

(α) εποχικά εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων,

(β) πρόσκαιρα άνεργοι και μακροχρόνια άνεργοι του τομέα του τουρισμού και

(γ) εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19.

  • Έντυπο Ταυτοπροσωπίας (Α.Δ.Τ. , Διαβατήριο)
  • Αντίγραφο τίτλου σπουδών (Υποχρεωτικής/Δευτεροβάθμιας/Ι.Ε.Κ./Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης)
  • Ε3 ή E4 (για εργαζομένους)

 

  • Κάρτα Ανεργίας σε ισχύ (για ανέργους)
  • Λογαριασμό IBAN – (Με 1ο Δικαιούχο τον ωφελούμενο)
  • Υπεύθυνη δήλωση μέσω Gov.gr

 

 

 

 

 

Η υποβολή της αίτησης για το Voucher Τουρισμού θα γίνει από τον ίδιο τον δικαιούχο με κωδικούς TAXISnet σε σύνδεσμο που θα ανοίξει μετά την ανακοίνωση της πρόσκλησης που αφορά το πρόγραμμα.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 250 ώρες εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση.

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ορίζεται στα €5/ώρα.

 

Με το πέρας της κατάρτισης θα ακολουθήσει η διαδικασία της πιστοποίησης.

O Πάροχος κατάρτισης U Studies παρέχει πιστοποίηση από τον κυρίαρχο φορέα στην πιστοποίηση φυσικών προσώπων UCERT.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας ή επικοινωνήστε μαζί μας:

Αθήνα: 210 710 1412, email info@ustudies.gr

Ηράκλειο Κρήτης: 2810 257270, email – crete@ustudies.gr

 

  ΕργαζόμενοςΆνεργος