Πρόγραμμα επιδοτούμενης
επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα Τουρισμού

Αναμένεται σύντομα νέο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης από το Υπουργείο Τουρισμού για 18000 άτομα .

Τα προγράμματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Τα αντικείμενα κατάρτισης πληρούν τα κριτήρια σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Τουρισμού και αφορούν αντικείμενα υψηλής ζήτησης στον τομέα του Τουρισμού.

Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα παρακάτω αντικείμενα:

 1. Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες
 2. Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων
 3. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη
 4. Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση
 5. Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής
 6. Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/Θαλασσοθεραπείας – SPA
 7. Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων

Δικαίωμα υποβολής Αίτησης Συμμετοχής για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων για κατάρτιση έχουν φυσικά πρόσωπα, άνεργοι και εργαζόμενοι-μισθωτοί, πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τα εξής:

 • Είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλων χωρών με νόμιμη διαμονή στη χώρα
 • Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών
 • Είναι εργαζόμενοι ή άνεργοι στον τομέα του τουρισμού
 • Έχουν εργαστεί τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια στον τομέα του τουρισμού τα τελευταία 10 χρόνια 
 • Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.Υ.Π.Α (εφόσον δεν εργάζονται)
 • Εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορονοϊού COVID – 19
 • Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου
 • Αντίγραφο απολυτηρίου Υποχρεωτικής/Δευτεροβάθμιας/Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Ε3 ή E4 (για εργαζομένους)
 • Κάρτα Ανεργίας σε ισχύ (για ανέργους)
 • Λογαριασμό IBAN – (Με 1ο Δικαιούχο τον ωφελούμενο)
 • Υπεύθυνη δήλωση μέσω Gov.gr

Η υποβολή της αίτησης για το Voucher Τουρισμού θα γίνει από τον ίδιο τον δικαιούχο με κωδικούς TAXISnet σε σύνδεσμο που θα ανοίξει μετά την ανακοίνωση της πρόσκλησης που αφορά το πρόγραμμα.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 250 ώρες εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση .

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ορίζεται στα €5/ώρα.

Με το πέρας της κατάρτισης θα ακολουθήσει  η διαδικασία της πιστοποίησης. Πάροχος κατάρτισης U Studies παρέχει πιστοποίηση από τον κυρίαρχο φορέα στην πιστοποίηση φυσικών προσώπων UCERT.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας ή επικοινωνήστε μαζί μας:

Αθήνα: 210 710 1412, email info@ustudies.gr

Ηράκλειο Κρήτης: 2810 257270, email – crete@ustudies.gr


  ΕργαζόμενοςΆνεργος