Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων

και Εφαρμογών

Σύντομη περιγραφή του Προγράμματος Κατάρτισης

Ο κόσμος των υπολογιστών και η πληροφορική έχει μπει πλέον στην καθημερινότητά μας και θα συνεχίσει πιο δραστικά και ουσιαστικά να διαφοροποιεί τη ζωή μας. Το πρόγραμμα εισάγει τον εκπαιδευόμενο σε αυτό τον εξελισσόμενο κόσμο. Κατανοεί το τι είναι οι υπολογιστές, μαθαίνει για την γλωσσά τους την δομή τους. Μαθαίνει για τα δεδομένα το διαδίκτυο και όλες τις εφαρμογές και εργασίες που γίνονται μέσω των υπολογιστών. Επίσης, το πρόγραμμα παρουσιάζει αναλυτικά τις διαδικασίες και τις τεχνικές σχεδιασμού ιστοσελίδων όχι μόνο θεωρητικά αλλά και πρακτικά με ασκήσεις και εφαρμογές. Η τεχνολογία εξελίσσεται και το παρόν γνωστικό αντικείμενο είναι το θεμέλιο για κάποιον που θέλει όχι μόνο να παρακολουθεί τις εξελίξεις αλλά και να είναι μέσα σε αυτές.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης αναλύεται ως εξής:

Ώρες δια ζώσης κατάρτισης 74 ώρες
Ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως 72 ώρες
Ώρες Ασύγχρονης 54 ώρες
Απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης του κάθε τμήματος σε μήνες 2 μήνες

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η οικοδόμηση βήμα – βήμα, της τέχνης και της τεχνικής γύρω από τους υπολογιστές αλλά και τον σχεδιασμό τους, αναλύοντας την ιδιαιτερότητα της τεχνολογίας σαν μια νέα γλώσσα που έχει εισβάλει στην καθημερινότητά μας. Επιπλέον, το πρόγραμμα διεισδύει στη μελέτη, στο σχεδιασμό και την κατασκευή των ιστοσελίδων, δίνοντας την βάση και την αρχή σε θέματα θεμελιώδους σημασίας σχετικά με την τεχνολογία και την αρχιτεκτονική αυτού του τομέα, παρέχοντας μια λεπτομερή ανάλυση για θέματα αιχμής.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο ωφελούμενος μπορεί να  εφαρμόζει  τις απαραίτητες τεχνικές για  την έρευνα, την συλλογή, την αποθήκευση, την επεξεργασία και την διανομή πληροφοριών, µε τη βοήθεια υπολογιστικών συστημάτων. Επιπλέον, θα μπορεί να εφαρμόζει τις μεθόδους σχεδιασμού των Ιστοσελίδων όχι μόνο από την τεχνική πλευρά, αλλά και από την εικαστική, συμμετέχοντας στη δημιουργία ενός σωστού, εικαστικά και αισθητικά, αποτελέσματος. Το τελικό αποτέλεσμα είναι να αποκτηθούν οι απαραίτητες γνώσεις ώστε ο ωφελούμενος να γίνει ένας αποτελεσματικός συντονιστής στον τομέα της διαχείρισης και χρήσης των υπολογιστών και του σχεδιασμού ιστοσελίδων.

Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να μάθει ο ωφελούμενος για την δομή, το υλικό και το λογισμικό ενός υπολογιστή . Κατανοώντας φυσικά το τι είναι η πληροφορική, θα μπορέσει να χειριστεί τις δυνατότητές της, γνωρίζοντας την σαν την νέα επιστήμη. Έτσι ο ωφελούμενος αποκτά μια εξοικείωση με την τεχνολογία και την πληροφορική χτίζοντας τις βάσεις του σε σχέση με την ψηφιακή τεχνολογία και τις εφαρμογές της ενώ γίνετε γνώστης ταυτόχρονα στις κοινωνικές επιπτώσεις και επιρροές της ψηφιακής επανάστασης στην καθημερινότητα μας αλλά και στην μελλοντική εξέλιξη και επιρροή της.

Ασύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 19

Σκοπός είναι η παροχή θεμελιωδών και εισαγωγικών γνώσεων της Πληροφορικής, έτσι ώστε ο ωφελούμενος όχι μόνο να γνωρίσει και να κατανοεί τη δομή των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των δικτύων, αλλά τα είδη των δικτύων και τη λειτουργία του διαδικτύου,καθώς επίσης και πρωτοκόλλων επικοινωνίας και ασφαλείας στην πληροφορική.

Δια Ζώσης Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 36

Στην ενότητα αυτή ο ωφελούμενος θα αντιληφθεί και θα γνωρίσει την έννοια του προγράμματος, την ιστορία των γλωσσών προγραμματισμού και των ειδών προγραμματισμού, καθώς και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη σωστή δημιουργία προγραμμάτων. Θα κατανοήσει τις τεχνικές της ιεραρχικής σχεδίασης προγραμμάτων, του τμηματικού προγραμματισμού και τη διαδικασία που ακολουθείται από τη σύνταξη του προγράμματος μέχρι την τελική του εκτέλεση από τον υπολογιστή και τη λήψη των αποτελεσμάτων.

Ασύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 15

Σκοπός της ενότητας είναι να εισάγει τον ωφελούμενο σε βασικά θέματα της αρχιτεκτονικής των λειτουργικών συστημάτων και ειδικότερα στην εξοικείωση με έννοιες όπως οι διεργασίες, η διαχείριση μνήμης κ.λ.π., και τα χαρακτηριστικά ενός συστήματος πολλών χρηστών, σε θέματα της αρχιτεκτονικής των δημοφιλέστερων λειτουργικών συστημάτων και στην έννοια και τη σημασία των πληροφοριακών συστημάτων.

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 24

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να μάθουμε πως οργανώνονται τα δεδομένα μας, τα μοντέλα των βάσεων δεδομένων, καθώς και τη λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ). Θα μάθουμε πως να σχεδιάζουμε μια βάση δεδομένων, για το μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων και θα κάνουμε μια εισαγωγή στην Δομημένη Γλώσσα Ερωταπαντήσεων (SQL).

Ασύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 20

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να μάθει, να αναλύσει τα θέματα γύρο από τι είναι ο παγκόσμιος ιστός, αλλά και με ποιο τρόπο μπορούμε να αναπτύξουμε και να δημιουργήσουμε ιστοσελίδες.

Δια Ζώσης Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 38

Σκοπός αυτής της εκπαιδευτικής ενότητας είναι μάθουμε ποιο είναι το περιβάλλον και η αρχιτεκτονική μιας εφαρμογής, τι είναι ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός σε γλώσσα Java, ποιες είναι οι φάσεις ανάπτυξης μιας εφαρμογής και πως αναπτύσσουμε εφαρμογές σε android λογισμικό.

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 26

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να γνωρίσουμε τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε για να διαχειριστούμε τα δεδομένα μας, όπως επίσης και το τρόπο με τον οποίο συνδέονται οι εφαρμογές μας με μια σχεσιακή βάση δεδομένων, αλλά και πως οι διαδικτυακές εφαρμογές συνδέονται με τη σχεσιακή βάση δεδομένων PHP.

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 22

Αντικείμενα Κατάρτισης

1-Online-Branding-και-Επικοινωνία
BASIK-DEKSIOT-YPOL
3-Στέλεχος-Διαχείρισης-εφοδιαστικής-Αλυσίδας
4-Ψφιακές-Δεξιότητες-Κοινωνικής-Δικτύωσης-με-εφαρμογές-στο-χώρο-εργασίας-(social-Media)
5.-3D-Μοντελοποίηση-και-3D-Εκτύπωση
6-Τεχνικός-Ηλεκτρονικών-Υπολογιστών-και-δικτύων
7-Εφαρμογές-Νέων-Τεχνολογιών-στις-Φυσικές-Καταστροφές
8-Προγραμματισμός-Διαδικτυακών-Εφαρμογών-(HTML,-CSS,-javaScript)
9Ηλεκτρονικό-εμπόριο-και-Ηλεκτρονικές-συναλλαγές
10-Περιβαλλοντική-Προστασία-και-Ανακύκλωση-Προϊόντων
11-Στέλεχος-Γραμματειακής-Υποστήριξης
Slide
13-Ανανεώσιμες-Πηγές-Ενέργειας-(ΑΠΕ)
Προηγούμενο
Επόμενο

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 710 1412

    Άνεργος