Προγραμματισμός Διαδικτυακών Εφαρμογών
(HTML, CSS, javaScript) για Ανέργους

Σύντομη  περιγραφή

Το παρόν εκπαιδευτικό αντικείμενο αφορά ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με άξονες την ανάπτυξη του παγκόσμιου ιστού μαζί με τις εξελίξεις στο λογισμικό  ανάπτυξης ιστοσελίδων. Εστιάζει στις τεχνολογίες  HTML, CSS και τη γλώσσα προγραμματισμού Javascript  καταγράφοντας  τα κυριότερα στοιχεία τους,  τους βασικούς τρόπους σύνταξης και σύνδεσης αυτών των στοιχείων, ενώ παράλληλα  παρουσιάζει παραδείγματα κώδικα και της εμφάνισης στα προγράμματα περιήγησης. Το υλικό περιγράφει τα δημοφιλέστερα προγράμματα διαχείριση περιεχομένου  (CMS) για τη δημιουργία μιας σύγχρονης ιστοσελίδας, όπως επίσης και τις σύγχρονες στρατηγικές και μεθόδους υλοποίησης προγράμματος ψηφιακού marketing.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης αναλύεται ως εξής:

Ώρες δια ζώσης κατάρτισης 70 ώρες
Ώρες συγχρονης εξ αποστάσεως 71 ώρες
Ώρες Ασύγχρονης 59 ώρες
Απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης του κάθε τμήματος σε μήνες 2 Μήνες

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του παρόντος εκπαιδευτικού υλικού είναι να κατανοήσει ο ωφελούμενος τη φιλοσοφία και τον τρόπο χρήσης των τεχνολογιών λογισμικού για την κατασκευή ενός website. Παράλληλα, θα κατανοεί τη λειτουργία των συστημάτων CMS  για τη δημιουργία και τη διαχείριση μιας ιστοσελίδας, ενώ θα αντιλαμβάνεται τις στρατηγικές και τις διαδικασίες του ψηφιακού marketing και τις αλλαγές που έχει επιφέρει στη σύγχρονη επιχείρηση και στην αγορά.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το πέρας του εκπαιδευτικού υλικού ο ωφελούμενος θα έχει τη   δυνατότητα να  χρησιμοποιεί  τα βασικά στοιχεία της Html, της CSS και της Javascript για τη δημιουργία ιστοσελίδων.  Θα γνωρίζει τις δυνατότητες των δημοφιλέστερων προγραμμάτων διαχείρισης περιεχομένου και θα μπορεί να επιλέξει το καταλληλότερο για τη δημιουργία μιας ανάλογης ιστοσελίδας. Τέλος θα μπορεί να συμμετέχει στο σχεδιασμό στρατηγικής ψηφιακού marketing, να επιλέξει και να  εφαρμόσει τις κατάλληλες και πιο  αποτελεσματικές  μεθόδους εταιρικής διαδικτυακής παρουσίας. 

Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι να γνωρίσει ο ωφελούμενος κατά πρώτο λόγο την εξέλιξη του παγκόσμιου ιστού και των διαδικασιών δημιουργίας των ιστοσελίδων, από την αρχή της εμφάνισης του διαδικτύου μέχρι σήμερα. Κατά δεύτερο λόγο να αντιληφθεί τη δομή και τα συστατικά της HTML και να κατανοήσει τη φιλοσοφία της γλώσσας.

Δια Ζώσης Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης 45

Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι να κατανοήσει ο ωφελούμενος τι σημαίνει Cascading Style Sheets, τους βασικούς κανόνες σύνταξης, την έννοια της κληρονομικότητας, των επιλογών, τις βασικές ιδιότητες, αλλά και τις ιδιότητες που αφορούν τη μορφοποίηση κειμένου, φόντου και περιγραμμάτων με τη χρήση της CSS .

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης 25

Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι να γνωρίσει ο ωφελούμενος τις καινοτομίες και τα νέα στοιχεία που εισάγει η τεχνολογία της HTML 5 και ειδικότερα την ετικέτα καμβά για τη σχεδίαση εικόνων στις σελίδες του προγράμματος περιήγησης. Επιπλέον κατανοεί τις μεθόδους εισαγωγής ήχου και βίντεο σε μία ιστοσελίδα και πώς μπορεί να εφαρμόσει τα νέα στοιχεία της HTML σε μία εφαρμογή.

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης 18

Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι να κατανοήσει ο ωφελούμενος τα βασικά στοιχεία της γλώσσας Javascript, τα οποία εκτελούνται στην πλευρά του πελάτη και μπορούν να βελτιώσουν την λειτουργικότητα και την εμφάνιση ιστοσελίδων. Αποτελεί μία ολοκληρωμένη γλώσσα προγραμματισμού η οποία εκτελείται στον φυλλομετρητή. Επίσης θα κατανοήσει τη διαφορά από την γνωστή γλώσσα προγραμματισμού Java.

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης 53

Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι να κατανοήσει ο ωφελούμενος τον σκοπό, τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες κατασκευής μιας ιστοσελίδας με την χρήση των διαχειριστικών προγραμμάτων περιεχομένου (CMS).

Ασύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης 14

Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι να κατανοήσει ο ωφελούμενος τις βασικές αρχές του marketing και ειδικότερα του ψηφιακού marketing με τις βασικότερες εκφάνσεις του. Επιπλέον θα κατανοεί τον τρόπο σχεδιασμού μιας στρατηγικής ψηφιακού marketing και τις μορφές της διαδικτυακής παρουσίας. Επίσης θα γνωρίζει τη σημασία και τον ρόλο που διαδραματίζει για την υγιή πορεία της επιχείρησης μια σωστή εταιρική ιστοσελίδα. Τέλος θα γνωρίζει τις έννοιες marketing των μηχανών αναζήτησης και τις μεθόδους βελτιστοποίησης SEO.

Ασύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης 59

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

1-Online-Branding-και-Επικοινωνία
BASIK-DEKSIOT-YPOL
3-Στέλεχος-Διαχείρισης-εφοδιαστικής-Αλυσίδας
4-Ψφιακές-Δεξιότητες-Κοινωνικής-Δικτύωσης-με-εφαρμογές-στο-χώρο-εργασίας-(social-Media)
5.-3D-Μοντελοποίηση-και-3D-Εκτύπωση
6-Τεχνικός-Ηλεκτρονικών-Υπολογιστών-και-δικτύων
7-Εφαρμογές-Νέων-Τεχνολογιών-στις-Φυσικές-Καταστροφές
8-Προγραμματισμός-Διαδικτυακών-Εφαρμογών-(HTML,-CSS,-javaScript)
9Ηλεκτρονικό-εμπόριο-και-Ηλεκτρονικές-συναλλαγές
10-Περιβαλλοντική-Προστασία-και-Ανακύκλωση-Προϊόντων
11-Στέλεχος-Γραμματειακής-Υποστήριξης
Slide
13-Ανανεώσιμες-Πηγές-Ενέργειας-(ΑΠΕ)
Προηγούμενο
Επόμενο

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 710 1412

ΑΙΤΗΣΗ

    Άνεργος