Σχεδιαστικά Προγράμματα 3D

Σύντομη περιγραφή του Προγράμματος Κατάρτισης

Στο πρόγραμμα περιγράφονται τα τρισδιάστατα μοντέλα, καθώς και το επίπεδο τρισδιάστατης μοντελοποίησης στη σχεδίαση. Επίσης, γίνεται αναφορά στο λογισμικό της τρισδιάστατης σχεδίασης, δηλαδή στα βασικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα στο χρήστη για την σχεδίαση. Περιγράφονται οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για 2D ή 3D μοντελοποίηση. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στα μοντέλα CAD που χρησιμοποιούνται σε πολλούς τομείς της βιομηχανίας. Γίνεται μια περιγραφή στις κατηγορίες των ψηφιακών περιβαλλόντων σχεδίασης και πιο συγκεκριμένα στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό. Τέλος, εμβαθύνει στη γεωμετρική μοντελοποίηση καθώς και στα μοντέλα παλινδρόμησης.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης αναλύεται ως εξής:

Ώρες δια ζώσης κατάρτισης 20 ώρες
Ώρες συγχρονης εξ αποστάσεως 50 ώρες
Ώρες Ασύγχρονης 30 ώρες
Απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης του κάθε τμήματος σε μήνες 2 μήνες

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να εισάγει τον ωφελούμενο στις βασικές τεχνικές της τρισδιάστατης σχεδίασης. Επιπλέον, να τον βοηθήσει στην κατανόηση των βασικών διαφορών και ομοιοτήτων των λογισμικών που χρησιμοποιούνται στη τρισδιάστατη μοντελοποίηση με στόχο την σωστή εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών. Επίσης, θα τον εισάγει στα χαρακτηριστικά των τεχνολογιών CAD/CAM/CAE, καθώς και στον ρόλο της μοντελοποίησης του σχεδιασμού και της αρχιτεκτονικής των συστημάτων αυτών. Επιπλέον, θα βοηθήσει τον εκπαιδευόμενο να εστιάσει στην τρισδιάστατη μοντελοποίηση CAD και να του παρέχει τις γνώσεις σχετικά με την εφαρμογή της σε βιομηχανίες. Επιπρόσθετα, θα τον εισάγει στις κατηγορίες των ψηφιακών περιβαλλόντων σχεδίασης με εφαρμογή σε πολλούς τομείς της καθημερινότητάς του. Τέλος, θα τον βοηθήσει στην κατανόηση της διαδικασίας της γεωμετρικής μοντελοποίησης με τη χρήση σύνθετων μεθόδων.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ο ωφελούμενος θα είναι σε θέση να μάθει και να εφαρμόζει τις βασικές τεχνικές συστημάτων και να χρησιμοποιεί ιδανικά τα εργαλεία με τα οποία θα πετύχει ένα άρτιο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Θα μπορεί να χρησιμοποιεί τα λογισμικά της τρισδιάστατης μοντελοποίησης αφού πρώτα κατανοήσει τις διαφορές και τις ομοιότητές τους. Κατόπιν, θα έχει την δυνατότητα να δημιουργεί 2D ή 3D σχέδια με τη χρήση τεχνολογιών CAM/CAD/CAE. Θα είναι σε θέση να προσομοιώνει τα μοντέλα για τις περίπλοκες διαδικασίες ελέγχου. Επίσης, θα μάθει να οργανώνει και να σχεδιάζει ποικίλες σχεδιαστικές προβολές εσωτερικών και εξωτερικών χώρων που εναρμονίζονται με το περιβάλλον. Τέλος, θα μπορεί να διακρίνει δύο κατηγορίες μεθόδων. Εκείνες που βασίζονται σε μοντέλα στον προγραμματισμό και σε εκείνες που δεν βασίζονται σε μοντέλα αλλά κυρίως στη μάθηση.

Τα τρισδιάστατα μοντέλα επιτρέπουν στις ομάδες να κατασκευάσουν οποιοδήποτε σχήμα μπορούν να φανταστούν, διατηρώντας παράλληλα την ικανότητα παραγωγής και να βοηθούν τα οράματα να ενωθούν με σχετική ευκολία. Η σύγχρονη τρισδιάστατη μοντελοποίηση παρέχει ένα επίπεδο βάθους σχεδίασης που δεν μπορούν τα πρόχειρα σκίτσα ή τα 2D σχέδια, όπως βελτιωμένος έλεγχος στις λεπτομέρειες.Μετά το πέρας της εκπαιδευτικής ενότητας ο ωφελούμενος θα μπορεί να περιγράφει ένα σύστημα CAD, να χρησιμοποιεί τις δυνατότητες της τρισδιάστατης μοντελοποίησης και να εφαρμόζει τις κύριες τεχνικές μοντελοποίησης που διαθέτουν τα τρισδιάστατα προγράμματα σχεδίασης. Επίσης, θα έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματα των 3D προγραμμάτων.

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 10

Ο ωφελούμενος θα εστιάσει στα λογισμικά τρισδιάστατης μοντελοποίησης με την καθαρή έννοια. Αναλυτικότερα, σε αυτά που ταιριάζουν καλύτερα σε σχεδιαστικούς και μηχανικούς σκοπούς ακόμα και στο λογισμικό που χρησιμοποιείται συνήθως από καλλιτέχνες. Ο ωφελούμενος θα καταλάβει τις διαφορές αλλά και τις ομοιότητες των λογισμικών της τρισδιάστατης μοντελοποίησης και πως χρησιμοποιούνται τα προγράμματα αυτά.

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 16

Στην εκπαιδευτική ενότητα ο ωφελούμενος θα κατανοήσει την έννοια του Κύκλου Ζωής Προϊόντος και του Κύκλου Παραγωγής, την αναγκαιότητα της χρήσης των προγραμμάτων CAD/CAM/CAE, όπως επίσης και τον ρόλο της μοντελοποίησης και της επικοινωνίας. Επιπλέον, θα αντιλαμβάνεται τους τύπους και τις εφαρμογές των μοντέλων της σύγχρονης σχεδίασης. Θα μπορεί να δημιουργήσει σε 2D ή 3D διάφορα σχέδια όπου θα μπορεί να τα περιστρέψει με τις τεχνολογίες CAD/CAM/CAE. Τέλος, θα περιγραφούν τα προγράμματα υπολογιστή που μπορούν να συνδεθούν με το λογισμικό σχεδιασμού.

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 4

Η ανάπτυξη και οι βάσεις των παρακάτω μοντέλων που θα δούμε είναι μια μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού που βασίζεται σε τρισδιάστατες μορφές. Ο ωφελούμενος θα προσεγγίσει και θα βασιστεί σε μοντέλα που επιτρέπει σε έναν χρήστη να προσομοιώσει τα μοντέλα για τις πολύπλοκες διαδικασίες ελέγχου. Αυτά τα μοντέλα λογισμικού μπορούν να δοκιμαστούν για την αξιολόγηση της απόδοσης σε πραγματικό χρόνο.Η τρισδιάστατη μοντελοποίηση CAD χρησιμοποιείται σε μια τεράστια ποικιλία βιομηχανιών. Ενώ χρησιμοποιούνται κυρίως για λεπτομερή μηχανική τρισδιάστατων μοντέλων ή δισδιάστατων σχεδίων, υπάρχουν επίσης προγράμματα CAD που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την ανάπτυξη μοντέλων που χρησιμοποιούνται σε κινούμενα σχέδια και φωτορεαλιστική απόδοση.

Δια ζώσης Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 20

Ο ωφελούμενος θα μπορέσει να καταλάβει τις κατηγορίες ψηφιακών περιβαλλόντων σχεδίασης, καθώς να οργανώσει και να σχεδιάσει διάφορες σχεδιαστικές προβολές εσωτερικών και εξωτερικών χώρων που είναι σε οικολογική και αισθητική αρμονία με το περιβάλλον.

Ασύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 30

Ο σκοπός της ενότητας είναι η εξοικείωση των ωφελουμένων με τα εργαλεία και τις εντολές των βασικών αλλά και προχωρημένων, εφαρμογών διαδικτύου τις αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων, οργάνωσης ημερολογίου – επαφών – έτσι ώστε να βοηθήσουν στην επεξεργασία διαδικτυακών εφαρμογών. Με το πέρας της ενότητας ο ωφελούμενος θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, τη λειτουργία και τη χρήση του. Θα γνωρίζει τα πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θα είναι σε θέση να οργανώσει τα μηνύματα τους σε φακέλους, να δημιουργήσει και να χρησιμοποιήσει τις επαφές, το ημερολόγιο και τις εργασίες, να αναζητήσει μηνύματα και να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που σχετίζονται με δημιουργία, αποστολή, κοινοποίηση, λήψη, διαγραφή μηνυμάτων, απάντηση μηνύματος στον αποστολέα και απάντηση σε όλα τα μέλη εισερχόμενου μηνύματος, προώθηση μηνύματος, επισύναψη αρχείων σε μήνυμα, παραλαβή-άνοιγμα και αποθήκευση επισυναπτόμενων αρχείων κ.λ.π.

Σύγχρονη Εκπαίδευση
Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης: 20

Αντικείμενα Κατάρτισης

Slide
Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες
& Εφαρμογές Γραφείου
Slide
Online Branding και Επικοινωνία
Slide
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – ΑΠΕ
Slide
Ειδικός Σχεδιασμού
Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
Slide
Κυκλική Οικονομία
Προηγούμενο
Επόμενο

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 710 1410

    Άνεργος