Πρόσκληση προς Επιχειρήσεις

για Διάθεση Θέσεων Πρακτικής

Ο φορέας U Studies ΚΔΒΜ, στο πλαίσιο της δράσης «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» προσκαλεί επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κάτωθι κλάδους

  1. Μεταποίησης / Βιομηχανίας, Κατασκευών
  2. Κοινωνικής Φροντίδας
  3. Τουρισμού / Επισιτισμού

ώστε να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης.

Όροι Πρακτικής

Η πρακτική άσκηση θα έχει συνολική διάρκεια 380 ώρες. Για κάθε ωφελούμενο που θα τοποθετηθεί σε επιχείρηση για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης θα υπάρχει Υπεύθυνος Πρακτικής άσκησης / εργασιακός υπεύθυνος, ο οποίος θα είναι στέλεχος της επιχείρησης και θα είναι υπεύθυνος για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων.

Η πρακτική άσκηση στις επιχειρήσεις, σε ένα τμήμα κατάρτισης μπορεί να ξεκινά ταυτόχρονα ή σταδιακά μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών, από το πέρας της θεωρητικής κατάρτισης

Πίνακας: Αντιστοιχία Απασχολουμένων – Καταρτιζόμενων Πρακτικής άσκησης

Αριθμός Απασχολούμενων σε Επιχείρηση Μέγιστος Αριθμός Ασκούμενων Πρακτικής Άσκησης – Καταρτιζόμενων
0-5 Έως 1 άτομο
Από 6 άτομα και άνω Έως 30% του αριθμού των Απασχολούμενων

Η ανωτέρω αναλογία Απασχολουμένων – Καταρτιζόμενων Πρακτικής άσκησης θα πρέπει να τηρείται για κάθε επιχείρηση πρακτικής άσκησης καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης να διατηρούν την αναλογία Απασχολουμένων – Καταρτιζόμενων Πρακτικής άσκησης.

Παρακαλούνται οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, όπως συμπληρώσουν τη φόρμα επικοινωνίας και ένας εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.

[contact-form-7 404 "Δεν βρέθηκε"]