Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης
με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (
social Media)

Σύντομη περιγραφή του Προγράμματος Κατάρτισης

Το παρόν γνωστικό αντικείμενο περιγράφει την γενική έννοια του Marketing, την φιλοσοφία του, τα στάδια εξέλιξης του αλλά και τα είδη του. Επιπροσθέτως, αναλύει τα Μέσα Κοινωνικά Δικτύωσης, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από την συχνή τους χρήση αλλά και ποια από αυτά αξιοποιούνται καθημερινά από τους ανθρώπους. Ακόμα, περιγράφει την συμβολή των Social Media στις επιχειρήσεις ως ένα είδος marketing. Τέλος, περιγράφει τα Web Metrics και Analytics, ώστε να μπορεί ο επιχειρηματίας να αξιολογεί την απόδοση τους στον χώρο του διαδικτύου.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης αναλύεται ως εξής:

Ώρες δια ζώσης κατάρτισης 70 ώρες
Ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως 70 ώρες
Ώρες Ασύγχρονης 60 ώρες
Απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης του κάθε τμήματος σε μήνες 2 μήνες

Σκοπός Προγράμματος

Ο σκοπός του προγράμματος είναι ο ωφελούμενος να κατανοήσει πρωτίστως την γενική έννοια του Marketing , καθώς και την φιλοσοφία του. Ακόμα να γνωρίσει  τα είδη marketing που χρησιμοποιούν οι επιχειρηματίες  ώστε να προβάλλουν τα προϊόντα τους αλλά και τον ίδιο τον οργανισμό. Μέσω του προγράμματος ο ωφελούμενος θα μπορέσει να εισαχθεί στον χώρο των Social Media και να διακρίνει την χρησιμότητα τους στην ζωή του ανθρώπου. Βέβαια σκοπός είναι ο ωφελούμενος να αναγνωρίσει τη σημασία των ηλεκτρονικών μέσων και τεχνολογιών για το τμήμα marketing στις επιχειρήσεις. Επιπροσθέτως, να κατανοήσει το πλαίσιο για το σχεδιασμό της στρατηγικής του ηλεκτρονικού marketing, όπως και τα σημεία επιτυχίας μέσα από μια ολοκληρωμένη στρατηγική. Τέλος να γνωρίσει τις μεθόδους για τις διαδικτυακές αναλύσεις και  να είναι σε θέση να αναγνωρίσει τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για μια διαδικτυακή ανάλυση.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, ο ωφελούμενος θα έχει κατακτήσει την έννοια του Marketing, καθώς και τα είδη που χρησιμοποιούνται από το τμήμα Marketing των επιχειρήσεων. Ακόμα θα αναγνωρίζει την αξία των Social Media στην σύγχρονη εποχή αλλά και τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα από την πολλαπλή χρήση τους. Επιπρόσθετα θα είναι σε θέση να σχεδιάζει μια στρατηγική marketing με τα προβλεπόμενα βήματα, καθώς και να αναγνωρίζει την συμβολή των νέων μέσων και τεχνολογιών στις επιχειρήσεις. Τέλος, θα μπορεί να χρησιμοποιεί τα εργαλεία για μια διαδικτυακή ανάλυση, ώστε να αξιολογεί την απόδοση μιας επιχείρησης στον ιστότοπο.

Σκοπός της παρούσας εκπαιδευτικής ενότητας είναι ο ωφελούμενος να κατανοήσει την έννοια του Marketing, τα στάδια εξέλιξής του, καθώς και την φιλοσοφία του. Επιπρόσθετα, να αντιληφθεί το ‘’Μίγμα Μάρκετινγκ’’, δηλαδή τα βασικά στοιχεία που χρειάζονται για ένα επιτυχημένο Marketing. Ακόμα, να ξεχωρίσει τα πολλαπλά είδη Marketing, όπως και τον σχεδιασμό του.

 

Δια  Ζώσης  Εκπαίδευση – Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης  70

Σκοπός της εκπαιδευτικής ενότητας είναι αρχικά ο ωφελούμενος να γνωρίσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα χαρακτηριστικά τους αλλά και την χρησιμότητα τους. Ακόμα, να διακρίνει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των social media. Στην συνέχεια να μάθει τις ονομασίες και τις λειτουργίες τους και μέσα από αυτά να ξεχωρίσει τα πιο δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται μέχρι και σήμερα.

Σύγχρονη Εκπαίδευση – Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης  44

Σκοπός της παρούσας εκπαιδευτικής ενότητας είναι ο ωφελούμενος πρωτίστως να αναγνωρίσει τη σημασία των ηλεκτρονικών μέσων και τεχνολογιών για το τμήμα marketing στις επιχειρήσεις. Στη συνέχεια να κατανοήσει το πλαίσιο για το σχεδιασμό της στρατηγικής του ηλεκτρονικού marketing, όπως και τα σημεία επιτυχίας μέσα από μια ολοκληρωμένη στρατηγική. Τέλος, να κατανοήσει τις εφαρμογές του Διαδικτύου ως εργαλεία Marketing.

Ασύγχρονη  Εκπαίδευση – Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης  60

Σκοπός της παρούσας εκπαιδευτικής ενότητας είναι ο ωφελούμενος να κατανοήσει τα Web Metrics και Analytics, καθώς και τους δείκτες διαδικτυακής ανάλυσης. Ακόμα να γνωρίσει τους δημοφιλείς δείκτες διαδικτυακής απόδοσης και να είναι σε θέση να αναγνωρίσει τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την διαδικτυακή ανάλυση. Τέλος, να ξεχωρίσει τις μετρήσεις και τις αναλύσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Σύγχρονη Εκπαίδευση – Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης  26

Αντικείμενα Κατάρτισης

1-Online-Branding-και-Επικοινωνία
BASIK-DEKSIOT-YPOL
3-Στέλεχος-Διαχείρισης-εφοδιαστικής-Αλυσίδας
4-Ψφιακές-Δεξιότητες-Κοινωνικής-Δικτύωσης-με-εφαρμογές-στο-χώρο-εργασίας-(social-Media)
5.-3D-Μοντελοποίηση-και-3D-Εκτύπωση
6-Τεχνικός-Ηλεκτρονικών-Υπολογιστών-και-δικτύων
7-Εφαρμογές-Νέων-Τεχνολογιών-στις-Φυσικές-Καταστροφές
8-Προγραμματισμός-Διαδικτυακών-Εφαρμογών-(HTML,-CSS,-javaScript)
9Ηλεκτρονικό-εμπόριο-και-Ηλεκτρονικές-συναλλαγές
10-Περιβαλλοντική-Προστασία-και-Ανακύκλωση-Προϊόντων
11-Στέλεχος-Γραμματειακής-Υποστήριξης
Slide
13-Ανανεώσιμες-Πηγές-Ενέργειας-(ΑΠΕ)
Προηγούμενο
Επόμενο

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 710 1412

    Άνεργος