Reskilling: Επιχειρηματικές και Ψηφιακές δεξιότητες

Σύντομη  περιγραφή

Το εκπαιδευτικό αντικείμενο Reskilling: Επιχειρηματικές & Ψηφιακές Δεξιότητες εστιάζει στην παροχή και τον εφοδιασμό των εκπαιδευομένων με τις νέες επιχειρηματικές, ψηφιακές και συμπεριφορικές δεξιότητες που κρίνονται απαραίτητες για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων και την προσαρμογή τους στις μεταβολές που επιφέρει ο τεχνολογικός μετασχηματισμός και η αυτοματοποίηση.

 

Το εκπαιδευτικό αντικείμενο δομείται σε 7 εκπαιδευτικές ενότητες και η κάθε μία από αυτές σε υποενότητες, όπως παρουσιάζονται πιο κάτω:

 

 1. Επιχειρηματικότητα & Λήψη Αποφάσεων
 2. Ψηφιακός Μετασχηματισμός των επιχειρήσεων και της εργασίας
 3. Αποτελεσματική Επικοινωνία
 4. Διαπραγματεύσεις
 5. Διαχείριση Κρίσεων
 6. Stress Management (Διαχείριση άγχους)

 7. Προσαρμοστικότητα & Διαχείριση των αλλαγών”

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης αναλύεται ως εξής:

Ώρες δια ζώσης κατάρτισης 70 ώρες
Ώρες συγχρονης εξ αποστάσεως 70 ώρες
Ώρες Ασύγχρονης 60 ώρες
Απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης του κάθε τμήματος σε μήνες 2 Μήνες

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις κατάλληλες γνώσεις σε θέματα που αφορούν στην αναβάθμιση των προσόντων τους και την ανάπτυξη κρίσιμων επιχειρηματικών & ψηφιακών δεξιοτήτων για ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων σε θέματα Ψηφιακού Μετασχηματισμού των διαδικασιών παραγωγής/ διάθεσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων και των παρεχόμενων προϊόντων/υπηρεσιών καθώς και την αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων που βασίζονται στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είσαι σε θέση:

Σε επίπεδο Γνώσεων:

 • Να περιγράφουν και να αναλύσουν επιχειρηματικά μοντέλα
 • Να ερμηνεύουν στρατηγικές μέσω του πρίσματος του επιχειρηματικού μοντέλου
 • Να ορίζουν την έννοια του ψηφιακού μετασχηματισμού και τον ρόλο του στην σύγχρονη επιχείρηση
 • Να προσδιορίζουν και να εξηγούν τα στοιχεία και τα στάδια της διαδικασίας επικοινωνίας
 • Να κατανοούν τις τακτικές που χρησιμοποιούνται για την επιρροή άλλων
 • Να εξηγούν τις αποτελεσματικές στρατηγικές προετοιμασίας πριν τη διαπραγμάτευση
 • Να περιγράφουν τακτικές δύναμης, πειθούς και επιρροής στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
 • Να ορίζουν τις έννοιες κρίση και διαχείριση κρίσεων καθώς και να αναγνωρίζουν τα βασικά στοιχεία για τον εντοπισμό, την πρόληψη και τον έλεγχο καταστάσεων κρίσης
 • Να γνωρίζουν την έννοια του άγχους και να αναγνωρίζουν τις επιπτώσεις του στην προσωπική και επαγγελματική ζωή
 • Να ορίζουν την οργανωτική αλλαγή και να εξετάζουν τα διαφορετικά μοντέλα διαχείρισης αλλαγών

Σε επίπεδο Δεξιοτήτων

 • Να χρησιμοποιούν τον Καμβά Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Μοντέλων
 • Να σχεδιάζουν καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα, συνδυάζοντας όλες τις έννοιες, τις τεχνικές και τα εργαλεία του καμβά
 • Να χρησιμοποιούν τα νέα μοντέλα ψηφιακής τεχνολογία
 • Να συγκρίνουν τα οφέλη των διαφορετικών δικτύων επικοινωνίας
 • Να προσδιορίζουν το στυλ διαπραγμάτευσης τους καθώς και τα στυλ άλλων διαπραγματευτών όσον αφορά τα κίνητρα, την προσέγγιση και το συναίσθημα
 • Να δημιουργούν εμπιστοσύνη και να οικοδομούν μια καλή σχέση κατά τη διαπραγμάτευση
 • Να καθορίζουν το ρόλο του διαχειριστή κρίσεων και να αναπτύσσουν σχέδια έκτακτης ανάγκης
 • Να αναπτύξουν τεχνικές αντιμετώπισης για τη διαχείριση του άγχους.

• Να συγκρίνουν και να αντιπαραβάλλουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με την διαδικασία αλλαγή

 • ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: Επιχειρηματικότητα & Λήψη Αποφάσεων

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει το αναγκαίο υπόβαθρο εννοιών, αρχών και εργαλείων. Σκοπός της ενότητας είναι να ορίσει τα επιχειρηματικά μοντέλα, να εστιάσει και να περιγράψει τη χρήση του Business Model Canvas ως εργαλείου ανάλυσης και προγραμματισμού των επιχειρήσεων και να παρουσιάσει τα εννέα τμήματα του καμβά.

Σύγχρονη Εκπαίδευση – Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης:  22

 • ΕΝΟΤΗΤΑ 2η: Ψηφιακός Μετασχηματισμός των επιχειρήσεων και της εργασίας

Σκοπός της ενότητας είναι να ορίσει την Ψηφιακή Τεχνολογία, να περιγράψει τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό, να παρουσιάσει στρατηγικές Ψηφιακού Μετασχηματισμού, να περιγράψει καινοτομίες που αφορούν τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και να παρουσιάσει τα πλεονεκτήματα που φέρνει το διαδίκτυο στις επιχειρήσεις. Εστιάζει στη στρατηγική και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, προκειμένου οι επιχειρήσεις μέσω μιας διαδικασίας υιοθέτησης αλλαγών, να αξιοποιήσουν τα ψηφιακά μέσα και τις νέες τεχνολογίες.

Ασύγχρονη  Εκπαίδευση – Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης:  30

 • ΕΝΟΤΗΤΑ 3η: Αποτελεσματική Επικοινωνία

Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει την έννοια της επικοινωνίας και του ρόλου της εντός του επιχειρηματικού πλαισίου καθώς και να προσδιορίσει και να ερμηνεύσει τα στοιχεία και τα στάδια της διαδικασίας επικοινωνίας. Επίσης, μέσα από την συγκεκριμένη ενότητα επιδιώκεται η περιγραφή βασικών δεξιοτήτων διαπροσωπικής επικοινωνίας, η κατανόηση των τακτικών που δύναται να χρησιμοποιηθούν για τον επηρεασμό άλλων καθώς και η σύγκριση στα οφέλη των διαφορετικών δικτύων επικοινωνίας.

Σύγχρονη Εκπαίδευση –Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης:  42

 • ΕΝΟΤΗΤΑ 4η: Διαπραγματεύσεις

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να περιγράψει τα βασικά στοιχεία της διαπραγμάτευσης και τις βασικές αρχές και τα θεμέλια για αποτελεσματική διαπραγμάτευση, να καλλιεργήσει προχωρημένες και ειδικές διαπραγματευτικές δεξιότητες. Επιδιώκει να αναπτύξει δεξιότητες επιτυχημένης διαπραγμάτευσης που απαιτούνται στην αγορά εργασίας για διαφορετικούς τομείς απασχόλησης και εργασιακούς ρόλους. Η συγκεκριμένη ενότητα αφορά στην εξοικείωση με τα σημαντικότερα εργαλεία και τεχνικές που συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επιτυχημένης διαπραγμάτευσης που απαιτούνται οριζόντια στην αγορά εργασίας για διαφορετικούς τομείς απασχόλησης και εργασιακούς ρόλους.

Ασύγχρονη Εκπαίδευση – Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης:  30

 • ΕΝΟΤΗΤΑ 5η: Διαχείριση Κρίσεων

Η ενότητα αυτή εστιάζει στην αντιμετώπιση κρίσεων είτε εντός μικρού χρονικού διαστήματος (short term reaction), είτε μεγαλύτερου (medium term reaction).Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να ορίσει τη διαχείριση κρίσεων και να περιγράψει τα βασικά της διαχείρισης κρίσεων. Επίσης να προσδιορίσει τα στάδια μιας κρίσης, να περιγράψει τα σενάρια απόκρισης έκτακτης ανάγκης και να προσδιορίσει την εφαρμογή ελέγχου ζημιών.

Ασύγχρονη  Εκπαίδευση – Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης:  30

 • ΕΝΟΤΗΤΑ 6η: Stress Management (Διαχείριση άγχους)

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να ορίσει το άγχος. Επικεντρώνεται στην κατανόηση των συμπτωμάτων να προσδιορίσει δηλαδή τις πηγές άγχους και των επιπτώσεων του άγχους στην προσωπική και επαγγελματική ζωή και την εφαρμογή χρήσιμων τεχνικών / στρατηγικών αντιμετώπισής του.

Δια Ζώσης Εκπαίδευση –  Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης:   26

 • ΕΝΟΤΗΤΑ 7η: Προσαρμοστικότητα & Διαχείριση των αλλαγών

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να ορίσει τον όρο αλλαγή, να περιγράψει την οργανωτική αλλαγή, να παρουσιάσει συγκεκριμένα μοντέλα αλλαγής και τέλος να παρουσιάσει τρόπους διαχείρισης αλλαγών. Αφορά δηλαδή στην δυνατότητα ενός ανθρώπου, μιας διαδικασίας ή μιας επιχείρησης, να προσαρμοστεί αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, την κατανόηση των παραγόντων που συμβάλλουν στην διαχείριση αλλαγών και τις τεχνικές που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την διασφάλιση της θετικής έκβασης των αλλαγών.

Σύγχρονη Εκπαίδευση – Χρονική διάρκεια ώρες κατάρτισης:   20

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

1-Online-Branding-και-Επικοινωνία
BASIK-DEKSIOT-YPOL
3-Στέλεχος-Διαχείρισης-εφοδιαστικής-Αλυσίδας
4-Ψφιακές-Δεξιότητες-Κοινωνικής-Δικτύωσης-με-εφαρμογές-στο-χώρο-εργασίας-(social-Media)
5.-3D-Μοντελοποίηση-και-3D-Εκτύπωση
6-Τεχνικός-Ηλεκτρονικών-Υπολογιστών-και-δικτύων
7-Εφαρμογές-Νέων-Τεχνολογιών-στις-Φυσικές-Καταστροφές
8-Προγραμματισμός-Διαδικτυακών-Εφαρμογών-(HTML,-CSS,-javaScript)
9Ηλεκτρονικό-εμπόριο-και-Ηλεκτρονικές-συναλλαγές
10-Περιβαλλοντική-Προστασία-και-Ανακύκλωση-Προϊόντων
11-Στέλεχος-Γραμματειακής-Υποστήριξης
Slide
13-Ανανεώσιμες-Πηγές-Ενέργειας-(ΑΠΕ)
Προηγούμενο
Επόμενο

Για περισσότερες πληροφορίες, συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 710 1412

ΑΙΤΗΣΗ

  Άνεργος