Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 23 Νοεμβρίου 2023 στα γραφεία της ΠΕΔΜΕΔΕ (Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) η πρώτη συνάντηση εργασίας της ομάδας υψηλού επιπέδου εκπροσώπων φορέων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα προκειμένου να συμβάλουν στη συζήτηση σχετικά με τα εμπόδια που αντιμετωπίζει ο κατασκευαστικός κλάδος στην προσέλκυση νέων και στις προτεινόμενες λύσεις.

Συμμετείχαν 30 άτομα που εκπροσωπούσαν ένα μεγάλο φάσμα φορέων : μεγάλες, μικρές και μεσαίες κατασκευαστικές επιχειρήσεις, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, τεχνικά – επαγγελματικά λύκεια, εμπειρογνώμονες του κλάδου και επαγγελματίες.

Οι συμμετέχοντες εντόπισαν ως κυριότερα εμπόδια τα εξής :

 • Έλλειψη τεχνικών γνώσεων μεταξύ των επαγγελματιών του κλάδου
 • Έλλειψη διαφάνειας στο στάδιο λειτουργίας
 • Η έλλειψη γνώσης για τις συνθήκες εργασίας στον κλάδο, οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η εργασία γίνεται μόνο επιτόπου
 • Έλλειψη προγραμμάτων στα σχολεία για την ενημέρωση των μαθητών για οικοδομικές εργασίες και ασφάλεια
 • Ανεπαρκής σύνδεση ακαδημαϊκών γνώσεων και πρακτικής εφαρμογής
 • Έλλειψη άμεσων οικονομικών οφελών για όσους ασκούν τεχνικά επαγγέλματα
 • Ανεπαρκές οικονομικό κίνητρο για τους μαθητές να επιλέξουν το δρόμο της τεχνικής εκπαίδευσης
 • Περιορισμένες ευκαιρίες για εξειδικευμένη εκπαίδευση σε τομείς που σχετίζονται με τις κατασκευές
 • Απουσία υποχρεωτικών πιστοποιήσεων και σεμιναρίων δωρεάν από βιομηχανίες δομικών υλικών
 • Περιορισμένη διαθεσιμότητα τεχνικών σχολών και σεμιναρίων με βάση σύγχρονα κατασκευαστικά δεδομένα
 • Έλλειψη σαφούς πλαισίου για την παρακολούθηση του έργου
 • Η προκατάληψη ότι η απασχόληση στον κατασκευαστικό τομέα είναι υποτιμημένη
 • Προτάθηκαν τα παρακάτω μέτρα αντιμετώπισης:
 • Οι προτάσεις επικεντρώθηκαν στην ενημέρωση της νέας γενιάς, τόσο στα σχολεία όσο και μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις ευκαιρίες στον κατασκευαστικό τομέα
 • Συμμετοχή τεχνικών εταιρειών μέσω παρουσιάσεων πραγματικών περιπτώσεων έργων στο τεχνικό λύκειο
 • Έμφαση δόθηκε στην ανάδειξη της σημαντικής οικονομικής συμβολής του κατασκευαστικού κλάδου
 • Αυξήστε τους μισθούς για να δημιουργήσετε ένα πιο ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον για τους νέους
 • Εκσυγχρονισμός των εργασιακών διαδικασιών με την υιοθέτηση σύγχρονων μηχανημάτων και υλικών
 • Παροχή επιδοτήσεων και επιτόπια εκπαίδευση για εργασία για περίοδο δύο ετών για να ενθαρρύνει τους νέους να παραμείνουν και να αναπτυχθούν στον κλάδο
 • Προσφέροντας φορολογικά και ασφαλιστικά οφέλη ως κίνητρα για να γίνει ο κλάδος πιο ελκυστικός οικονομικά
 • Καθιέρωση προγραμμάτων μαθητείας και ενίσχυση πακέτων αποδοχών για μαθητευόμενους για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της εισόδου σταδιοδρομίας
 • Η ενθάρρυνση της προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας σε τεχνικές εταιρείες ως προϋπόθεση για άτομα που εισέρχονται στον κατασκευαστικό τομέα
 • Παροχή υποτροφιών σε νέους/ες εργαζόμενους/ες που εισέρχονται στον κατασκευαστικό κλάδο
 • Εισαγωγή πιστοποιήσεων για εξειδικευμένες δεξιότητες
 • Βελτίωση των αποδοχών για να καταστεί ο κατασκευαστικός τομέας πιο ελκυστικός για τους/τις εργαζόμενους/ες
 • Δημιουργία νέων τεχνικών σχολών με επίκεντρο την πρακτική εκπαίδευση και στενή συνεργασία με τεχνικές εταιρείες για την προσαρμογή του προγράμματος σπουδών
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων με βάση τις ανάγκες του κατασκευαστικού κλάδου
 • Εξασφάλιση κατώτατου μισθού -υψηλότερου από τον εθνικό κατώτατο μισθό- για αποφοίτους τεχνικών σχολών