Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δεύτερη διακρατική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Pact4Youth, στη Ρώμη στις εγκαταστάσεις της ANCE ( Associazione Nazionale Costruttori Edili). Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της U Studies και όλων των εταίρων στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου και κατά τη διάρκειά της συζητήθηκαν τα παραδοτέα μέχρι σήμερα καθώς και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν τους επόμενους μήνες υλοποίησης του προγράμματος.