Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Pact4Youth, στην Μαδρίτη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της U Studies και της ΠΕΔΜΕΔΕ στις 7 και 8 Μαρτίου και κατά τη διάρκειά της τέθηκαν οι βάσεις για τα πρώτα βήματα της υλοποίησης του προγράμματος.

Την 1η ημέρα την συνάντηση φιλοξένησε στις εγκαταστάσεις της η Ισπανική Ομοσπονδία (CNC) ενώ τη 2η ημέρα οι εταίροι φιλοξενήθηκαν από τον FLC όπου ξεναγήθηκαν και στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Κατάρτισης.